Avís legal

La pàgina web www.spiritualveda.es és titularitat de SPIRITUAL VEDA (Rosa María Navajón Morales), i compleix els requisits derivats de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic , del Reial decret llei 13/2012, de 30 de març, així com de l’obligació d’informació a l’usuari contemplada a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Amb domicili al c/ Garrofers 42 08810 Sant Pere de Ribes, Barcelona. NIF 44175887V, posa la web a disposició dels usuaris d’Internet per tal que puguin accedir a diversa informació sobre productes i serveis oferts per SPIRITUAL VEDA, (Rosa María Navajón Morales) que puguin resultar del seu interès. Podeu contactar a través del correu hola@spiritualveda.es o del telèfon +34 640 33 57 82.

I d’una altra, per l’Usuari, les dades identificatives del qual són les facilitades directament per aquest mitjançant la incorporació de les seves dades als diferents formularis que SPIRITUAL VEDA (Rosa María Navajón Morales) posa a la vostra disposició per accedir a qualsevol dels serveis que s’ofereixen a través de la pàgina web propietat de SPIRITUAL VEDA (Rosa María Navajón Morales). Això implica necessàriament la recollida de dades de caràcter personal, per la qual cosa la responsabilitat sobre la seva autenticitat correspon directament i exclusivament a l’Usuari.

Propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts de la pàgina

Tots els elements que formen el lloc web, així com l’estructura, el disseny i el codi font d’aquesta, són titularitat de SPIRITUAL VEDA (Rosa María Navajón Morales), i estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial. Les fotografies allotjades en aquesta web corresponen en la seva total propietat a SPIRITUAL VEDA (Rosa María Navajón Morales).
No es podran realitzar actes de reproducció, modificació, distribució o comunicació pública del lloc web o algun dels seus elements sense el consentiment previ d’aquest web.

Els usuaris del lloc web únicament podran fer un ús privat i personal dels seus continguts.
Està absolutament prohibit, lús del lloc web o dalgun dels seus elements amb fins comercials o il·lícits.
Aquest web no assumirà cap responsabilitat derivada de lús per tercers del contingut del lloc web i podrà exercitar totes les accions civils o penals que li corresponguin en cas dinfracció daquests drets per part de lusuari.

Modificacions

Per tal de millorar les prestacions del lloc web, es reserva el dret, en qualsevol moment i sense prèvia notificació a l’usuari, a modificar ampliar o suspendre temporalment la presentació, configuració, especificacions tècniques i serveis del lloc web, de manera unilateral.

Així mateix, es reserva el dret de modificar en qualsevol moment aquestes condicions d’ús, així com qualssevol altres condicions particulars.

Limitació de responsabilitat

L’Usuari exonera expressament SPIRITUAL VEDA (Rosa María Navajón Morales) de tota responsabilitat per danys directes i indirectes derivats d’eventuals errors a la web, així; com per l’eventual interrupció, suspensió, retard o anomalia en l’accés a aquesta.

SPIRITUAL VEDA (Rosa María Navajón Morales) es compromet a posar la màxima cura per preservar la web de qualsevol virus, troians i altres elements que poguessin vulnerar o danyar el sistema informàtic de l’usuari o de tercers. En qualsevol cas, l’usuari exonera de tota responsabilitat SPIRITUAL VEDA (Rosa María Navajón Morales) pels danys directes o indirectes causats per l’eventual existència d’aquests elements nocius o maliciosos.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

L’accés dels usuaris al portal i la reserva dels serveis oferts a través de la pàgina web implica el tractament de dades de caràcter personal.

SPIRITUAL VEDA (ROSA MARIA NAVAJÓN MORALES), es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de tractar-les amb confidencialitat, i assumeix, a aquests efectes, les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb allò establert a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la resta de legislació aplicable. L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se SPIRITUAL VEDA (ROSA MARÍA NAVAJÓN MORALES) el dret a excloure dels serveis registrats tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que siguin procedents en dret.

En aquest sentit, l’Usuari queda informat i presta el seu consentiment per a la incorporació de les seves dades als fitxers amb titularitat de SPIRITUAL VEDA (ROSA MARÍA NAVAJÓN MORALES), domiciliat al c/ Garrofers 42 08810 Sant Pere de Ribes, Barcelona, degudament inscrits davant el Registre General de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i per al tractament automatitzat de les vostres dades, conseqüència de la consulta, sol·licitud o reserva de qualsevol servei, o de qualsevol transacció o operació realitzada, a fi d’accedir a la informació i als serveis facilitats per SPIRITUAL VEDA (ROSA MARIA NAVAJÓN MORALES) a través de la pàgina web, i si escau per al manteniment de la relació contractual, així; com per a l’enviament d’ofertes o comunicacions publicitàries i promocionals.

L’Usuari té dret a oposar-se al tractament de qualsevol de les dades que no siguin imprescindibles per a la reserva o sol·licitud d’informació.

La política de privadesa de SPIRITUAL VEDA (ROSA MARIA NAVAJÓN MORALES) garanteix a l’Usuari en tot cas la possibilitat d’exercitar el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades, notificant-ho per escrit a SPIRITUAL VEDA (ROSA MARIA NAVAJÓN MORALES) C/ Garrofers 42 08810 Sant Pere de Ribes, Barcelona, adjuntant fotocòpia del DNI o similar.

Així mateix, i en compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, SPIRITUAL VEDA (ROSA MARÍA NAVAJÓN MORALES) exclusivament enviarà ofertes o comunicacions publicitàries i promocionals per via electrònica a la vostra adreça de correu electrònic oa través d’un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, a aquells Usuaris que n’hagin atorgat expressament el consentiment.

SPIRITUAL VEDA (ROSA MARIA NAVAJÓN MORALES) informa a l’Usuari que es podrà donar de baixa d’aquest tipus de comunicacions, seguint les instruccions que apareixen al final de tots els nostres correus electrònics o comunicant-ho per escrit a l’adreça abans indicada.

LEGISLACIÓ APLICABLE

El client accepta que la legislació aplicable al funcionament d’aquest servei és l’espanyola i se sotmet a la Jurisdicció i als Tribunals de Barcelona per a la resolució dels conflictes derivats de la interpretació i l’aplicació del present contracte.

Desplaça cap amunt